Onderwijsvisie

De UvA kent een zeer heterogeen samengestelde studentenpopulatie; een populatie die ook getuigt van de steeds verder toenemende mondialisering van het onderwijs.

Onderwijsvisie van de UvA

De UvA beschouwt het als haar taak om al deze studenten te begeleiden naar een programma dat past bij hun talenten. Naast een zorgvuldige intakeprocedure kiest de UvA voor een samenhangend stelsel van studie(loopbaan)begeleiding.

Belangrijke uitgangspunten voor het onderwijs aan de UvA:

  • het onderwijs is van hoge kwaliteit;
  • de universiteit levert een actieve bijdrage aan het studiesucces van de studenten;
  • onderwijs en onderzoek zijn nauw met elkaar verweven;
  • er heerst een ambitieuze studiecultuur;
  • binnen het onderwijs is ruimte voor zowel differentiatie als specialisatie.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

17 maart 2017