Minors

Met een minor kun je je tijdens de bachelor verdiepen in een specialisme binnen je eigen vakgebied of juist verbreden met kennis in ander vakgebied of een interdisciplinair thema. Je vormt hiermee je studieprogramma en bereid je voor op een master.

De UvA biedt veel verschillende minors aan binnen alle faculteiten. De meeste minors bestaan uit verplichte vakken en keuzevakken en omvatten 30 EC. De vakken kunnen binnen een semester geroosterd zijn, maar ook verdeeld over een heel studiejaar.

Waarom een minor?

 • Om je kennis te verbreden; een minor buiten je vakgebied of een interdisciplinaire minor.
 • Om je kennis te verdiepen; een specialistische minor binnen je vakgebied.
 • Om je voor te bereiden op het kiezen van een master.
 • Om je op de mogelijkheden na je bachelor te oriënteren.

Checklist minorkeuze

 • Check wanneer er binnen je studieprogramma ruimte is voor een minor.
 • Check welke eisen jouw opleiding stelt aan het volgen van een minor.
 • Check de ingangseisen van de minor van je voorkeur.
 • Check wanneer de minor van je voorkeur geroosterd is.
 • Check de aanmeldprocedure van de minor en de desbetreffende vakken.
 • Check of je je minor moet laten goedkeuren door de examencommissie en hoe.
 • Voor niet-UvA-studenten: check hoe je je moet inschrijven als bijvakstudent.

Minor volgen als niet-UvA-student

De UvA biedt ook verschillende minors aan voor studenten die niet aan de UvA studeren, en losse bijvakken. Sommige minors zijn ook toegankelijk voor hbo-studenten; check de doelgroep en ingangseisen van de minor van jouw keuze.
Kijk voor de wijze van inschrijven onder Inschrijven bijvakken.

Gepubliceerd door  Universiteit van Amsterdam

14 juli 2017