History Research Seminar

lezingenreeks 2016-2017

13 October       Jeroen van Zanten (UvA)                 

                         2016 Broedernaties? De wederzijdse (h)erkenning
                         van Nederland en Denemarken

10 November  Serena Ferente (King's College London/NIAS)

            At the Edge of Europe’: Religion and Identity
            in 15th-Century Crimea

8 December    Martijn Eijckhoff (NIOD)

            Human Remains and the Memory Landscapes
            of 1965 in Indonesia

9 February      *Lucinda Dirven (UvA)                            

            2017 Religion in Parthian Mesopotamia: Continuity
            and Change

9 March          *Marijke Huisman (Utrecht)

           Slave Narratives: Personal Experience
           and Public History

13 April          Robert Shoemaker (Sheffield)

                         The Digital Panopticon: Tracing the Lives
                         of Convicted Criminals in Britain and Australia,
                         1780-1925     

11 May           Lyndal Roper (Oxford)

           Luther and Dreams

8 June             Leo Lucassen  (IISG/Leiden)

                         Migratie als normaliteit en motor van sociale
                        ontwikkeling: een langetermijnperspectief
*De lezingen op 9 februari (Lucinda Dirven) en 9 maart (Marijke Huisman) zijn in de Oudemanhuispoort, zaal A0.08.

Alle lezingen zijn gratis en toegankelijk voor alle belangstellenden: 15.00–17.00.

Een borrel na afloop.

 

 

 

VOC-zaal

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen

History Research Seminar

12 oktober 2016